Ανέφερε περιστατικό βιας

Η Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου έχει αυστηρή πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τα ταυτοποιήσιμα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με πρόσωπα θα αφαιρούνται πριν δημοσιευθεί οποιοδήποτε υλικό.