Αναβολή Εκλογικής Συνέλευσης/ Postponement of Elections*English Txt Follows
———GR————-


Αγαπητά μέλη,

Έπειτα από αρκετή σκέψη και συζητήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της Accept ΛΟΑΤΙ Κύπρου αποφάσισε όπως αναβάλει την Εκλογική Γενική Συνέλευση  που ήταν προγραμματισμένη για τις 27/12/2020. Η απόφαση αυτή λήφθηκε έπειτα από μια σειρά κωλυμάτων τα οποία εμποδίζουν την οργάνωση να διεξάγει την εκλογική διαδικασία ως αρμόζεται. 

Λόγω της πανδημίας COVID-19 η οργάνωση δεν θα μπορέσει να διεξάγει τις εκλογές με φυσική παρουσία. Αν και η εναλλακτική της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι διαθέσιμη, χρειάζεται μεγάλη τεχνογνωσία και προετοιμασία κάτι που την καθιστά αδύνατη σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα, έχοντας ως γνώμονα πάντα την πλήρη και ορθή εφαρμογή όλων των νόμιμων διαδικασιών.

Παράλληλα, έχοντας λάβει σχόλια και απόψεις μελών που επικοινώνησαν με την οργάνωση, θα θέλαμε να δώσουμε την ευκαιρία σε ολα τα μέλη της οργάνωσης να μπορέσουν να ανανεώσουν τις συνδρομές τους καθώς και να επικαιροποιήσουν και ταυτοποιήσουν τα στοιχεία τους ώστε να έχουν δικαίωμα ψήφου.

Όσον αφορά στα παραπάνω έχουμε επικοινωνήσει και ενημερώσει την Έφορο Σωματείων.

Η διαδικασία επικαιροποίησης και ταυτοποίησης στοιχείων των μελών της οργάνωσης θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που αναφέρθηκε σε προηγούμενες ανακοινώσεις καθώς και με φυσική παρουσία στο οίκημα, τηρώντας όλα τα μέτρα για προστασία από την πανδημία και ΜΟΝΟ με ραντεβού. Για την φυσική παρουσία μελών για ανανέωση συνδρομής και ταυτοποίησης στοιχείων θα αναρτηθούν ανάλογες ανακοινώσεις.

Τέλος, θα ανακοινωθεί σύντομα και η καινούργια ημερομηνία διεξαγωγής της Εκλογικής 

Γενικής Συνέλευσης καθώς και της Έκτακτης Καταστατικής Συνέλευσης.

 

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και Καλές Γιορτές, 

 

Διοικητικό Συμβούλιο Accept ΛΟΑΤΙ Κύπρου

 

————*ENG—————–

Dear members,

After much thought and discussion, the Board of Directors of Accept LGBTI Cyprus decided to postpone the Electoral General Assembly that was scheduled for 27/12/2020.This decision was taken after a series of obstacles that prevent the organization from conducting the electoral general assembly as it should.
Due to the COVID-19 pandemic, the organization will not be able to conduct the elections in person. The alternative of electronic voting exists but requires a lot of know-how and preparation, something that makes it impossible in such a short period of time whilst following all the legal procedures correctly.

At the same time, having received the comments and opinions of our members who contacted the organization, we would like to give the opportunity to all our members to be able to renew their memberships and to update their details so that they have the right to vote.

For the above, relevant information has been sent to the Registrar’s Office.

The renewal and identification process will be done in the same way as mentioned in previous announcements but also with a physical presence in the Rainbow house, complying with all the measures for protection from the pandemic, and will be done ONLY with an appointment. The corresponding announcements for renewal of subscription and identification of data will be sent out soon.

Finally, the new date of the Electoral General Assembly and the Extraordinary General Meeting will be announced soon.

 

Thanks for understanding and Happy Holidays,

Board of Directors of Accept LGBTI Cyprus