Γιατί δεν ξέρεις πως είσαι ομοφοβικός/ή (🇬🇷, 🇬🇧)

🇬🇷 Είναι αλήθεια πως οι περισσότεροι άνθρωποι αρνούνται τον όρο ομοφοβία, καθώς δεν θεωρούν πως έχουν πρόβλημα με τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Άλλωστε, «έχουν φίλους γκέι». Αυτό είναι σωστό: γιατί κάποιος να έχει θέμα με έναν άλλο άνθρωπο και το τι κάνει στη ζωή του; Λες και δεν έχει άλλα προβλήματα και θα ασχοληθεί με τον άλλο. Άρα δεν έχω θέμα, δεν είμαι ομοφοβικός/ή, σωστά;

Όχι ακριβώς. Ομοφοβία δεν είναι τόσο όταν δεν μας πειράζει ένας άνθρωπος που κάθεται στη γωνιά του και κάνει τη δουλειά του. Η ομοφοβία αναδεικνύεται όταν ένας άνθρωπος αποφασίσει να είναι ο εαυτός του και αυτό το βγάζει προς τα έξω. Οτιδήποτε αντιτίθεται με τις κοινωνικές νόρμες που ακολουθούμε, μας «κάθεται» βαρύ και το χαρακτηρίζουμε ως «δεν έχω πρόβλημα με τους γκέι αλλά να μην προκαλούν». 

Σε αντίθεση όμως με τα όσα πιστεύουν οι περισσότεροι, ο άνθρωπος που θα βγάλει προς τα έξω τον τρόπο που θέλει να εκφράζεται, δεν το κάνει για να προκαλέσει. Κανένας νοήμων άνθρωπος δεν θέλει να εισπράττει χλευασμό, ειρωνία και συχνά ξύλο από τον περίγυρό του. Είναι μια καθαρά προσωπική ανάγκη για την οποία δεν θα έπρεπε να χρειάζεται επεξήγηση, ούτε να πέφτει λόγος σε κανέναν.

Αυτό κυριαρχεί και στα Pride. Εκείνη την μια φορά τον χρόνο που οι άνθρωποι μπορούν να είναι ο εαυτός τους, δεν πρέπει να τους το χαλάμε και πρώτα απ’ όλα οι ίδιοι οι άνθρωποι που ανήκουμε στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Ό,τι κι αν πιστεύουμε, ό,τι κι αν νιώθουμε, δεν παύει να αφορά ανθρώπινο δικαίωμα να μπορεί κανείς να παρουσιάζεται όπως νιώθει άνετα, χωρίς να δέχεται διακρίσεις – και νοουμένου ότι δεν παρεβαίνει τον νόμο ή άλλον εσωτερικό ενδυματολογικό κώδικα (dress code) που μπορεί να ακολουθεί μια εταιρεία.

Δυστυχώς, οι πλείστοι άνθρωποι δεν αντιλαμβανόμαστε/δεχόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πλήρη τους υπόσταση. Τα δεχόμαστε μέχρι εκεί που νιώθουμε άνετα και που βάλαμε το νοητό μας όριο. Οτιδήποτε το υπερβαίνει, αυτόματα παίρνει ταμπέλα: «προκαλεί, προσβάλει, είναι κατά της θρησκείας/οικογένειας, προάγει κακά πρότυπα κλπ, και ως ΛΟΑΤΚΙ δεν τα ανέχομαι επειδή με παίρνει και μένα η μπάλα». 

Οι ταμπέλες αυτές όμως, στη βάση τους είναι ανυπόστατες, καθώς αφενός δεν σπάζουν κανένα νόμο, αφετέρου δεν έχουν τη δύναμη να αλλάξουν/αλλοιώσουν την πραγματικότητα γύρω μας. Καμιά θρησκεία δεν θα αλλάξει, κανένας χαρακτήρας οικογένειας δεν θα αλλοιωθεί, καμία πραγματικότητα δεν θα μεταβληθεί, δεν επηρεάζει τίποτα και πουθενά την καθημερινότητά μας, όπως ποτέ δεν έγινε στο παρελθόν εδώ και αιώνες. 

Ο φόβος δηλαδή δεν πηγάζει από πουθενά, ούτε υποστηρίζεται ιστορικά, απλά χρησιμοποιείται για να καλυφθεί το κενό ενός λογικού επιχειρήματος που θα εξηγήσει στον κόσμο γιατί πρέπει να εναντιώνεται στους ΛΟΑΤΚΙ. Αλλά είναι ένα δυνατό χαρτί για να το παίξει κανείς στην προσπάθειά του να φανεί ο «καλός» και ο «προστάτης» και να αλλιεύσει ψήφους σε εκλογές.

Ας έχουμε όλοι λίγη περισσότερη ενσυναίσθηση με τον κόσμο δίπλα μας χωρίς να θεωρούμε πως ό,τι κάνει το κάνει για να προκαλέσει, αλλά πως αφορά μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη την οποία αναγκάζεται να καταπιέζει. Και δεν θα έπρεπε να υπήρχε κανένας λόγος για να το κάνει αυτό. 

 

από MARY+


🇬🇧 The reason you don’t know you are Homophobic

It’s true that most people deny the term homophobia, as they don’t consider themselves to have a problem with LGBTQI+ people. After all, they “have gay friends”. That’s right: why would someone have an issue with another person and what they do in their personal life? As if he has no other problems and will deal with the other person. So as I don’t have an issue, then I’m not deemed homophobic, right?

 

Not exactly. Homophobia is not so much when we don’t mind a person sitting in their corner doing their job. Homophobia comes out when a person decides to be themselves and their personal life comes out in the public eye. Anything that goes against the social norms we follow sits heavy with us and we label it as “I’m fine with gay people as long as they do not provoke attention”.

 

However, contrary to what most people believe, the person who puts out the way they want to express themselves is not doing it to provoke. No intelligent person wants to receive ridicule, irony and in many times a verbal (or god forbid a physical) beating from those around them. Expressing ourselves is a purely personal need for which no explanation should be needed, nor should anyone be blamed for that.

 

This is exactly what prevails at Pride. That one time of year when people can be themselves, we shouldn’t spoil it for them and first and foremost we as people who are part of the LGBTQ community. No matter what we believe, no matter what we feel, it is still a human right to be able to present oneself as one feels comfortable, without discrimination – and provided that it does not violate a person s constitutional rights, the law or any other internal dress code that an organisation may follow.

 

Unfortunately, most people do not understand/accept human rights in their full essence. We accept them up to the level that we feel comfortable with and where we set our own personal limitations. Anything beyond that automatically gets labeled: “provocative, offensive, anti-religion/anti-family valued, as promoting bad standards, etc., and as an LGBTQI I don’t tolerate it because I’m getting the ball rolling too.”

 

These labels are, at their base, unsubstantiated, as they both break no laws and have no power to change/alter the self imposed “reality” around us. No religion will be changed, no family character will be altered, no reality will be changed, nothing and in no way such expression will affect our daily lives, as it never has in the past for centuries.

 

So the fear is not coming from anywhere, nor is it historically supported, it is simply being used to fill the void of a logical argument to rationalize in people’s minds why they should oppose LGBTQi+ people. But it’s a powerful tool to use in an attempt to be seen as the “good guy” and “protector” of “valued” and attract votes in any elections.

 

Let’s all have a little more empathy with the people around us without assuming that everything they do is to provoke. Rather it should be perceived for what it really is: that it involves a deep human need that LGBtQI+ people are forced to suppress. As you may have gathered from this article there should be no reason for LGBTQI+ people to do this.