Γίνε Μέλος

Μέλη

  • Ψήφος στις Γενικές συνεδριάσεις μελών
  • Δυνατότητα υποψηφιότητας στις εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης.

Η εγγραφή/ανανέωση στοιχίζει 10 ευρώ ανά έτος.

Τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται είναι απαραίτητα για τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων, ώστε να θεωρηθεί πλήρης η εγγραφή ενός μέλους και συνεπώς να προσμετρηθεί ως εγγραφή.

Σε περίπτωση που υπολείπονται μερικά από τα πιο κάτω προσωπικά στοιχεία, η εγγραφή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, βάσει των διαδικασιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αναφερθείτε στο πιο κάτω σύνδεσμο:

Όροι και Προϋποθέσεις Εγγραφης Μέλους

Δωρεά

Τα χρήματα από τις δωρεές χρησιμοποιούνται σε:

  • Δράσεις Ενημέρωσης
  • Επιμορφωτικά σεμινάρια
  • Στήριξη ατόμων

Η οργάνωση αποτελείται από εθελοντές

Ασφαλή Πληρωμή με Viva Wallet