Γίνε Μέλος

Μέλη

  • Ψήφος στις Γενικές συνεδριάσεις μελών
  • Δυνατότητα υποψηφιότητας στις εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης.

Η εγγραφή/ανανέωση στοιχίζει 10 ευρώ ανά έτος. 

Δωρεά

Τα χρήματα από τις δωρεές χρησιμοποιούνται σε:

  • Δράσεις Ενημέρωσης
  • Επιμορφωτικά σεμινάρια
  • Στήριξη ατόμων

Η οργάνωση αποτελείται από εθελοντές