Στήριξε την Προσπάθεια μας​

Γίνε Μέλος

  • Ψήφος στις Γενικές συνεδριάσεις μελών
  • Δυνατότητα υποψηφιότητας στις εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης.

Donate

Τα χρήματα από τις δωρεές χρησιμοποιούνται σε:

  • Δράσεις Ενημέρωσης
  • Επιμορφωτικά σεμινάρια
  • Στήριξη ατόμων

Η οργάνωση αποτελείτε από εθελοντές