Μέρα: Πέμπτη, 29/12/2022
Ώρα: 17.30
Χώρος: Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ, Εζεκία Παπαϊωάννου 27, 1075, Λευκωσία
Αγαπητά μέλη, φίλες και φίλοι της Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου,
Είναι με μεγάλη μας χαρά που θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στην ετήσια Γενική Συνέλευση της οργάνωσης την Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2022 στη Λευκωσία στις 17:30 στο Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ στην οδό Εζεκία Παπαϊωάννου 27, 1075 όπου θα αναλύσουμε τα βήματα που έγιναν κατά το 2022 μαζί με φίλους και συμμάχους.
Ημερήσια Διάταξη (Ατζέντα)
17:30 Έναρξη – Προσέλευση & Εγγραφές
18:00 Καλωσόρισμα από κ Νικόλα Τρύφων, Προέδρος Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου
18:05 Χαιρετισμός κ Κώστα Γαβριηλίδη, Σύμβουλος Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα Προώθησης της Πολυπολιτισμικότητας, της Αποδοχής και Σεβασμού στη Διαφορετικότητα
18:20 Ετήσιος Απολογισμός Έργου Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου
18:50 Παρουσιάσεις Ομάδων Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου
19:10 Έγκριση οικονομικού απολογισμού
19:30 Έγκριση οικονομικού ελεγκτή
19.35 Διάφορα θέματα της οργάνωσης & Συζήτηση
18:00 Λήξη
Τα πλήρη μέλη χρειάζεται να είναι παρών και να έχουν πληρωμένη τη συνδρομή τους για το 2022 για να μπορούν να ψηφίσουν στα θέματα που θα εγερθούν κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Ανανεώσεις συνδρομών (καθώς και πληρωμές για το 2023) θα μπορούν να γίνουν κατά την διάρκεια της Συνέλευσης. Υπενθυμίζουμε πως τον Μάιο φέτος είχε διεξαχθεί Εκλογική Συνέλευση και ως εκ τούτου η επόμενη Εκλογική Συνέλευση προγραμματίζεται για το 2023.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, Accept – ΛΟΑΤI Κύπρου
Annual General Assembly Accept – LGBTI Cyprus:
Date: Thursday, 29/12/2022
Time: 17:30
Location: NGO Support Centre, 27 Ezekia Papaioannou Str, 1075 Nicosia
Please note that the event will be held in Greek.
There will be private English translation for those requesting in advance.
Dear Members, Friends of Accept – LGBTI Cyprus,
It is with great pleasure that we invite you to our 2022 Annual General Meeting on Thursday in Nicosia at 17.30 at the NGO Support Centre, on 27 Ezekia Papaioannou Str, 1075, where we will have the chance to analyse the actions taken in 2022 as well as what the future holds for the organisation, amongst with friends and allies.
Agenda
17:30 Opening – Arrival & Registration
18:00 Welcoming by Mr Nicholas Tryfon, President Accept – LGBTI Cyprus
18:05 Greetings by Mr Costa Gavrielides, Advisor to the President of the Republic for issues relating to promoting Multiculturism, Acceptance and Respect of Diversity
18:20 Annual Report of Accept – LGBTI Cyprus
18:50 Presentation by Accept – LGBTI Cyprus Groups
19:10 Approval of the finances
19:30 Approval of the auditor
19.35 Any Other Business & Discussion
20:00 End
Full members need to be present and have their 2022 subscription paid to be able to vote on matters raised at the Annual General Assembly. Subscription renewals (as well as payments for 2023) can be made during the Assembly. We remind you that an Electoral Assembly was held in May this year, and therefore, the next Electoral Assembly is scheduled for 2023.
The Management Board, Accept – LGBT Cyprus

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.