Η συναλλαγή ήταν επιτυχής.
Ευχαριστούμε!

Transaction is successful.
Thank you!